माइखोलाको किनारमागायक बादल प्रसाईं झापाको माइखोला किनारमा।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्