विजेताराजधानीमा आयोजित मिसेस व्युटीफुल नेपालका विजेताहरू।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्