आनन्द बजारमा हराएको पेस्तोल फेलाप्रतिक्रिया दिनुहोस्