समाजवाद उन्मुख भन्ने खोप लगाउने बेलामा ६० वर्षमाथि पुगे भन्दै एक्लै सुरक्षित रहने ! ठीक्क प-यो ओली बाले झुक्याए!