ह्याँ आमा, जहिले यै मासुभात, तरकारी किनेर खानसक्ने दिन कैले आउँछ हाम्रो ?