हिजो चुनाबको,आज लहर, भोलि आयो बरी लैप्रतिक्रिया दिनुहोस्