कपिलवस्तु जिल्लाकपिवस्तु नगरपालिका
मेयर उप मेयर
 किरण सिंह    लक्ष्मी कसौधन
  रोब अहमत खाँ  सरिता आचार्य
कपिवस्तु वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कपिवस्तु वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कपिवस्तु वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कपिवस्तु वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कपिवस्तु वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कपिवस्तु वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कपिवस्तु वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कपिवस्तु वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कपिवस्तु वडा नं. ९
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कपिवस्तु वडा नं. १०
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कपिवस्तु वडा नं. ११
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कपिवस्तु वडा नं. १२
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बुद्धभुमी नगरपालिका
मेयर उप मेयर
 केशवकुमार श्रेष्ठ    मिरा थारु
  रुपेश श्रेष्ठ   मञ्जु चौधरी
बुद्धभुमी वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बुद्धभुमी वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बुद्धभुमी वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बुद्धभुमी वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बुद्धभुमी वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बुद्धभुमी वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बुद्धभुमी वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बुद्धभुमी वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बुद्धभुमी वडा नं. ९
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बुद्धभुमी वडा नं. १०
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
शिवराज नगरपालिका
मेयर उप मेयर
 प्रेमबहादुर रायमाझी
  नेत्रराज अधिकारी     शिवकुमारी चौधरी
शिवराज वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
शिवराज वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
शिवराज वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
शिवराज वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
शिवराज वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
शिवराज वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
शिवराज वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
शिवराज वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
शिवराज वडा नं. ९
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
शिवराज वडा नं. १०
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
शिवराज वडा नं. ११
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
महाराजगंज नगरपालिका
मेयर उप मेयर
 अब्दुल कलाम    शुभावती कुर्मी
 मैराज खान
महाराजगंज वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
महाराजगंज वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
महाराजगंज वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
महाराजगंज वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
महाराजगंज वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
महाराजगंज वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
महाराजगंज वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
महाराजगंज वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
महाराजगंज वडा नं. ९
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
महाराजगंज वडा नं. १०
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
महाराजगंज वडा नं. ११
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कृष्णनगर नगरपालिका
मेयर उप मेयर
 ब्रह्मानन्द उपाध्याय  आरती देवी चौधरी
 सुशील श्रीवास्तव   सपुरन निशा
 सबनम खातुन
स्वतन्त्र  रजतप्रताप शाह
कृष्णनगर वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कृष्णनगर वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कृष्णनगर वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कृष्णनगर वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कृष्णनगर वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कृष्णनगर वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कृष्णनगर वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कृष्णनगर वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कृष्णनगर वडा नं. ९
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कृष्णनगर वडा नं. १०
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कृष्णनगर वडा नं. ११
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कृष्णनगर वडा नं. १२
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बाणगंगा नगरपालिका
मेयर उप मेयर
 मंगलप्रसाद थारु  भीमकला चुदाली
  विमला घिमिरे  चक्रपाणि अर्याल
बाणगंगा वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बाणगंगा वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बाणगंगा वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बाणगंगा वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बाणगंगा वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बाणगंगा वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बाणगंगा वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बाणगंगा वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बाणगंगा वडा नं. ९
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बाणगंगा वडा नं. १०
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बाणगंगा वडा नं. ११
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मायादेवी गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
 बलिउद्दिन मुसलमान  सावित्री देवी यादव
 फौजिया नसिम   राधेश्याम कुर्मी
संघीय समाजवादी फोरम  बजरङी कुर्मी    गीता तिवारी
मायादेवी वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मायादेवी वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मायादेवी वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मायादेवी वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मायादेवी वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मायादेवी वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मायादेवी वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मायादेवी वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
यसोधरा गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
 गिरजेश पाण्डे    कल्यावती उपाध्याय
  हरम सरिफ मुसल्मान  साधिका यादव
यसोधरा वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
यसोधरा वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
यसोधरा वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
यसोधरा वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
यसोधरा वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
यसोधरा वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
यसोधरा वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
यसोधरा वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
शुद्धोधन गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
 विश्वम्भर प्रसाद कुर्मी  सुधा पाण्डे
 अब्दुल मुजिम खाँ  राधिका यादव
स्वतन्त्र  निसार अहमद खा 
शुद्धोधन वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
शुद्धोधन वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
शुद्धोधन वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
शुद्धोधन वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
शुद्धोधन वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
शुद्धोधन वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
विजयनगर गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
 राजेश उपाध्याय  कमरजहा कुजडा
 गोपाल थापा    लक्ष्मीकुमार चौधरी
विजयनगर वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
विजयनगर वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
विजयनगर वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
विजयनगर वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
विजयनगर वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
विजयनगर वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
विजयनगर वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
प्रतिक्रिया दिनुहोस्