नेपाली काँग्रेस महोत्तरीले उम्मेदवार टुङ्गो लगायोप्रतिक्रिया दिनुहोस्