उपप्रधानमन्त्री थापा र राजदूत पुरीबीच भेटघाटप्रतिक्रिया दिनुहोस्