विद्यालयमा नियमित आउँदैनन् विद्यार्थीप्रतिक्रिया दिनुहोस्