ल साहुअईलेलाई खातामा लेखैँ, चुनाव भएछ भने तिरम्ला नि

प्रतिक्रिया दिनुहोस्