अब खन्दैजाँउ क्यार योजना यतैकतै दबेको पनि हुनसक्छप्रतिक्रिया दिनुहोस्