डाँक सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैनप्रतिक्रिया दिनुहोस्