यता प्राकृतिक प्रकोपले बिनास भाको… उता कमिसनको प्रकोपले बिनास हुँदैछप्रतिक्रिया दिनुहोस्