निर्वाचन गराउन दुई लाख कर्मचारी आवश्यकप्रतिक्रिया दिनुहोस्