थुनामाइजरायलको जेरुसेलमस्थित बिब्लिकल चिडियाखानाको खोरमा थुनिएका जिराफ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्