जलविद्युत्् आयोजनाको काम तीव्रप्रतिक्रिया दिनुहोस्